Sponsors

Beihang University (BUAA)

Japan Industrial Management Association Chugoku-Shikoku Branch (JIMA)

Cooperation

National Natural Science Foundation of China

Hiroshima University

The Japan Society of Mechanical Engineers (Manufacturing Systems Division)

Organization Committee

 

China

Japan

Chairman

Huiwen WANG

Katsuhiko TAKAHASHI

Co-Chairman

Weiguo FANG

Shigeru YAMADA

Hororary Chairman

Guoping Xia

Hirokazu OSAKI

Program Coordinators

Renqian ZHANG

Yasuhiro KAJIHARA

Program Committee

Haijun HUANG

Akihiro KANAGAWA

Ying FAN

Hisashi YAMAMOTO

Liyan HAN

Ikou KAKU

Zhixin LIU

Katsumi MORIKAWA

Xiangdong CHEN

Mitsuru JINDAI

Ning ZHANG

Sang-Jae SONG

Hong ZHOU

Shigekazu ISHIHARA

Guozhu JIA

Shinji INOUE

Ning ZHOU

Shuichi TOKUNAGA

Zhong YAO

Takashi TANIZAKI

Qiuhong ZHAO

Tatsuo MATSUTOMI

Sifeng LIU

Yoshiaki ISHIHARA

Jing Wang

Yoshinari YANAGAWA

Qiong TIAN

Yoshinobu TAMURA

Zhongfeng QIN

Yukihiro MATSUBARA

Zhuqi XU

Organizers

Zhongfeng QIN

Akimine NISHIKORI

Jichang ZHAO

Yoshiomi MUNESAWA

Secretaries

Xing CHEN

Takayuki KATAOKA

Hui REN

Seiko TAKI